Executare la superlativ

Oferim servicii complete si complexe de executare silita.

Servicii premium

Oferim servicii premium de executare silita.

/

Executare silită indirectă

Prin poprire sau urmărind bunurile mobile și imobile se recuperează creanța prevăzută în titlul executoriu

Executare silită directă

Predarea mobiliară, evacuarea, predarea imobiliară sau îndeplinirea unei obligații prevăzută în titlul executoriu

Măsuri asiguratorii

Poprirea asigutatorie sau sechestrul asigurator protejază creditorul până la pronunțarea unei hotărâri de către instanța de judecată

Oferte de plată

Procedura legală prin care debitorul se poate libera de obligaţia sa faţă de creditor în situaţia în care creditorul refuză să accepte plata

Constatări

Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea probelor în cadrul unui proces.

Recuperarea amiabilă

Procedură de recuperare rapidă a creanțelor pe cale amiabilă în absența unui titlu executoriu evitând promovarea acțiunilor judiciare.

TB servicii premium de executare silită

Prin intermediul executorilor noștri, ne străduim ca serviciile noastre personalizate să fie la cele mai înalte standarde. Aprecierile clienților noștri, dar și rezultatele avute până acum, confirmă acest lucru. Nu putem să fim decât onorați !

Trancă Bogdan-Ovidiu este unul dintre cei mai dinamici executori judecătorești din generația lui. Cu o experiență profesională acumulată începând cu anul 2010, a reușit să se adapteze cerințelor pieței și să elaboreze un flux operational, ce poate susține un portofoliu solid de clienți și care a generat rezultate de notorietate.

Bulugă Ștefan-Bogdan s-a format profesional ca avocat încă din anul 2009, iar după o vastă experiență acumulată, pasionat de materia executării silite, s-a alăturat executorului judecătoresc Trancă Bogdan-Ovidiu, formând împreunpă, în anul 2020, Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești TRANCĂ-BULUGĂ.

Ce înseamnă pentru noi un client premium:

o persoană care are de recuperat o creanță sau mai multe creanțe de minim 100.000 euro;
o persoană care dorește să beneficieze de un serviciu dedicat, exclusiv, cu propriul consilier juridic alocat și disponibilitate 24/24, respectiv 7/7;
o persoană care dorește o colaborare de lungă durată și care poate asigura un flux constant de activități ce necesită servicii ce au fost date prin lege în competența executorilor judecătorești.

Avantaje:

Fie că doriți să puneți în executare dispozițiile cu caracter civil din titlurile executorii, să notificați acte judiciare sau extrajudiciare, să recuperați pe cale amiabilă o creanță, să constatați o stare de fapt în condițiile Codului de Procedură Civilă sau să beneficiați de orice alte atribuții date prin lege în competența executorului judecătoresc, executorii noștri vă pot consilia, cu maximă confidențialitate, seriozitate și încredere, oferindu-vă soluții complete și complexe adaptate speței dvs. și servicii de calitate pentru atingerea obiectivului.

Oferta noastră pentru clienții TB servicii premium de executare silită este una ce se va customiza în funcție de fiecare situație în parte și va cuprinde toate detaliile procedurale ce se impun a fi avute în vedere de către executorul judecătoresc.

Contact
diviziaTBpremium@executori-bucuresti.ro