Predarea silita mobiliară

Procedura predării silite mobiliare se va declanșa la solicitarea expresă a creditorului, urmând ca executorul judecătoresc, odată sesizat, să purceadă la înregistrarea cererii de executare, obținerea încuviințării executării silite și înștiințarea debitorului. Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obl...

Citeste mai mult

Predarea silită imobiliară

Dacă partea obligată să evacueze ori să predea un imobil nu își îndeplinește această obligație în termen de 8 zile de la comunicarea Încheierii de încuviințare a executării silite, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptățit, de către executorul judecătore...

Citeste mai mult

Obligația de a face sau de a nu face

Această modalitate de executare silită directă devine aplicabilă atunci când debitorul a fost obligat prin titlul executoriu fie la o acţiune, fie la o inacţiune, pe care nu a înțeles să și le execute în mod benevol. Astfel, creditorul are dreptul de a obţine constrângerea debitorului la executarea ...

Citeste mai mult

1 - 3 of ( 3 ) înregistrări