Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Creditorul care deține o creanță constatată printr-un înscris, poate învesti executorul judecătoresc să recupereze această creanță, în mod amiabil. Această atribuție îi este conferită executorului judecătoresc prin art. 7 lit. d) din Legea nr. 188/2000, republicată, privind executorii judecătorești....

Citeste mai mult

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare presupune posibilitatea ca judecătorul, pe parcursul desfășurării procesului în faza de judecată, să dispună ca actele emise de instanța de judecată să fie transmise prin intermediul executorului judecătoresc;Notificarea actelor extrajudiciare constă în transmitere...

Citeste mai mult

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de insțanta judecătorească

În situația în care instanța de judecată a încuviințat aplicarea unei măsuri asiguratorii (sechestru asigurator, poprire asigurătorie), măsura va putea fi dusă la îndeplinire doar prin intermediul executorului judecătoresc.Pentru aplicarea măsurii asigurătorii de către executorul judecătoresc nu mai...

Citeste mai mult

Procedura ofertei reale de plată, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă

Potrivit dispozițiilor 1006 Cod Procedură Civilă, când creditorul refuză să primească plata (sumă de bani sau bunuri) de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă o ofertă reală și să consemneze ceea ce datorează, prin intermediul executorului judecătoresc.Această procedură va avea ca finali...

Citeste mai mult

1 - 4 of ( 4 ) înregistrări